Ny bestyrelse i Frie Funktionærer og Frie Funktionærers a-kasse

Frie Funktionærer får ny formand

En ny formand og to nye medlemmer i bestyrelsen i Frie Funktionærer. Det var bl.a. resultatet af delegeretmødet 2016.


Det blev bestyrelsesmedlem Finn D. Aalestrup, der med hovedbestyrelsens indstilling blev valgt til formandsposten i både fagforening og a-kasse efter den afgående formand Randi Laursen. Det skete på delegeretmødet den 11. juni på Comwell i Sorø, hvor foreningens medlemsvalgte fra landets 8 regioner var samlet.

Grund til optimisme

På trods af et faldende medlemstal i a-kassen og et færre antal lønforsikringstagere, er der alligevel grund til optimisme. I de seneste år har flere oplevet større jobsikkerhed, og det er positivt for vores medlemmer, slog formand Randi Laursen fast.

Samtidig har Frie Funktionærer formået at tilpasse det faldende medlemstal til omkostningerne, og det betyder, at Frie Funktionærer trods udfordringerne har en sund økonomi og har overskud i både fagforening, a-kasse og FF forsikring.

Tid at træde tilbage

Randi Laursen takkede af efter 12 gode år i formandsstolen og overlod hvervet til Finn Aalestrup og den øvrige bestyrelse.

- Mit hjerte banker stadig for Frie Funktionærer, og der er sket rigtig meget godt på de år både hvad angår demokrati og fornyelse. Nu vil jeg hellige mig familien og have mere tid til mine børnebørn, sagde den 60-årige midtjyde som afslutning på sin sidste mundtlige beretning som formand, efter hun havde valgt at træde tilbage.

Bestyrelsesmedlem Annie Træholt fra region Nordjylland genopstillede heller ikke, og i stedet indtrådte Kim Sørensen, region Fyn, og Lena Birgitte Jørgensen, region Hovedstaden. Ny næstformand i fagforeningen blev bestyrelsesmedlem Marianne Normann Jensen. I a-kassen er Karin Fredskild næstformand.

Ny formand med visioner

55-årige Finn D. Aalestrup fra Randers, der til dagligt arbejder som specialist på Randers Bibliotek med bl.a. LEAN, innovation og vejledning, ser frem til at fortsætte med bestyrelsesarbejdet i Frie Funktionærer som formand.

- Jeg er stolt af at være en del af en effektiv organisation, der er omstillingsparat. Det er vores styrke, og den skal vi videreudvikle til gavn for medlemmerne.
Det siger den nye bestyrelsesformand, der også sidder som regionsformand i Region Midtjylland Øst. En af foreningens 8 regioner landet over, der bl.a. varetager lokale medlemsarrangementer.

Fejring af formandskifte

Frie Funktionærer markerer formandsskiftet med en officiel reception for den afgående og nye formand den 31. august, kl. 15.00-17.00, på hovedkontoret i Odense, Overgade 24.

Den samlede nye bestyrelse i Frie Funktionærers fagforening og a-kasse, der blev valgt på delegeretmødet den 11. juni er:

Formand Finn D. Aalestrup
Næstformand Marianne Normann Jensen (i fagforeningen og bestyrelsesmedlem i a-kassen)
Bestyrelsesmedlem Karin Fredskild (i fagforeningen og næstformand i a-kassen)
Bestyrelsesmedlem Lena Birgitte Jørgensen (nyvalgt)
Bestyrelsesmedlem Solvejg Korsgaard
Bestyrelsesmedlem Anker Christiansen
Bestyrelsesmedlem Kim Sørensen (nyvalgt)

Samt de tre suppleanter til fagforening og a-kasse:

Michael Nielsen (både fagforening og a-kasse)
Sarah Persson (både fagforening og a-kasse)
Anders Ryder Østergaard (a-kasse)

Oprettet: 12-06-2016