Frie Funktionærer byder Uber velkommen

Frie Funktionærer byder Uber velkommen

Hvis den amerikanske kørselstjeneste Uber overholder reglerne, ser Frie Funktionærer ingen grund til at forbyde dem.


Deres chauffører er uorganiserede og får formentlig mindre i løn end kollegerne med taxaskiltet på taget. Blandt andet derfor kalder fagforbund som FOA, 3F, LO og HK den amerikanske kørselstjeneste Uber for udansk og vil have politikerne til at forbyde den. Men hvad de har glemt, er, at sådan en indblanding om noget vil være at gå imod den danske model.

Retten til selv at kunne vælge

For grundstenene i den måde, vi har opbygget vores arbejdsmarked på, er retten til selv at kunne vælge. Både hvordan man vil transporteres fra a til b, og om man ønsker at være medlem af et fagforbund og indgå kollektive aftaler eller foretrækker helt individuelle ansættelsesforhold.

Derfor er det udanske i denne debat at forsøge at gennemtvinge et forbud og presse borgere og virksomheder til at indgå en overenskomst, som de er i deres gode ret til at vælge fra.

Bør ikke bremse udviklingen 

Det minder mig om slutningen af 1970'erne, da de første maskiner til tekstbehandling kom til Danmark. HK frygtede, at det ville gøre deres kontoransatte overflødige, og ville derfor forbyde den nye teknologi eller som minimum indføre kvoter for, hvor mange tekstbehandlingsanlæg, der måtte være per ansatte.

I dag er de fleste, inklusive dem selv, formentlig glade for, at de ikke fik deres vilje dengang. For sådan bør og skal det være, når markedet er frit. Ny teknologi og andre aktører kan gøre deres indtog og øge konkurrencen, og hvis man vil bevare sin plads, gælder det derfor om at forny sig og følge med.

Noget, som den etablerede transportbranche tydeligvis ikke er lykkedes med, for hvis alle deres kunder var tilfredse, ville Uber jo ikke have en chance. Så er det ikke oplagt at kigge indad og finde en måde at følge med frem for at forsøge at bremse udviklingen med et forbud?

Ubers fremtid 

I slutningen af april bliver det retsligt afgjort, om Uber i virkeligheden udøver taxakørsel, og selvfølgelig skal det amerikanske firma overholde den danske lovgivning.

Men så længe de gør det, ser vi ingen grund til at forbyde hverken dem eller andre virksomheder, der forsøger at finde fodfæste og slå sig fast i den spirende deleøkonomi. Tværtimod byder vi dem velkommen med ro i maven og fuld tillid til, at danskerne selv kan finde ud af at vælge transportform og tage stilling til, hvornår de som ansatte har brug for at have et fagforbund i ryggen.

(Debatindlæg af direktør Jørgen G. Jørgensen, bragt i Politiken den 7. april 2016)

Oprettet: 07-04-2016