Nyuddannede uden børn får færre penge fra 1. januar 2017

Færre penge til nyuddannede uden børn

Fra 1. januar 2017 nedsættes dagpengene med 1.900 kroner om måneden. Reglerne gælder for nyuddannede uden børn, som også udgør langt den største gruppe af nyuddannede.


Den lavere sats til nyuddannede uden børn bryder med princippet om, at alle i dagpengesystemet får den samme dagpengesats uanset familiemæssig status.

Der vil ikke ske ændringer for nyuddannede med børn, da denne gruppe fortsat modtager 82 % af den maksimale dagpengesats.

Alle nyuddannede vil fortsat have mulighed for at få beregnet en individuel sats på grundlag af en lønindkomst. Dette er muligt, når:

  • Det mindst er 6 måneder siden, du fik dagpengeret.
  • Du har haft en uafbrudt arbejdsperiode på mindst 3 måneder.

Illustrationen nedenfor viser konsekvensen af den lavere sats til nyuddannede fra 2017.Nyuddannede Illustration 

Oprettet: 28-09-2016