Frank Grønhøj og advokatfuldmægtig Tina Christensen foran Retten i Herning

Erstatning på 360.000 kr. til varmeværksleder

Frank Grønhøj blev sidste år bortvist fra sin stilling som varmeværksleder hos Sunds Vand- & Varme. Nu har Retten i Herning afsagt dom i sagen, og Frank Grønhøj kan se frem til en erstatning på 360.000 kr. + procesrenter.


Sunds Vand- & Varme valgte sidste år at bortvise Frank Grønhøj efter et ophedet bestyrelsesmøde. Begrundelsen skulle ifølge varmeværket være illoyalitet.

Den måske reelle grund til bortvisningen var, at Frank Grønhøj efter bestyrelsens opfattelse havde spredt rygter om nogle af bestyrelsesmedlemmerne. En beskyldning, som Frank Grønhøj ikke var enig med dem i.

Frank Grønhøj kontaktede derfor Frie Funktionærers juridisk afdeling, og den 13. august 2015 blev der anlagt sag mod varmeværket på vegne af den bortviste varmeværksleder.

Dom i sagen

Den 16. marts 2016 blev der afsagt dom i sagen, og Retten i Herning gav Frie Funktionærer medhold i, at Frank Grønhøj ikke kunne bortvises med de begrundelser, der blev brugt af varmeværkets bestyrelse.

Retten hæfter sig ved, at Frank Grønhøj ganske vist har udtrykt frustration over arbejdsforholdene på værket, men at der ikke er ført bevis for, at han har omtalt medlemmerne af bestyrelsen så illoyalt, at det kan berettige til en bortvisning.

Arbejdsgiver har frist frem til den 13. april 2016, hvis de ønsker at anke sagen.

Oprettet: 11-04-2016