Det nye dagpengesystem

Det nye dagpengesystem

Få et overblik over ændringerne i dagpengesystemet, som træder i kraft i 2017.

Politikkerne har indset, at dagpengesystemet kan være vanskeligt at forstå og administrere. Det forventer vi, at det nye dagpengesystem fra 2017 vil gøre op med, så reglerne bliver mere enkle og gennemsigtige.

Det nye dagpengesystem træder i kraft ad flere omgange, og der er lagt op til følgende ændringer:

Fra 2. januar 2017:

 • Beskæftigelseskonto og fleksibel genoptjening, timer i ledighedsperioden kan forlænge dagpengeperioden i forholdet 1:2.
 • Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere.
 • Dagpengeret til dimittender på uddannelser under 18 mdr.
 • Seniormedlemskab for medlemmer, der når folkepensionsalderen.

Fra 1. juli 2017:

 • Indkomstbaseret optjening af dagpengeret.
 • Ny metode for beregning af dagpengesats.
 • Månedsudbetalinger af dagpenge og efterløn.
 • Dagpengeretten forbruges i timer frem for uger.
 • To karensdage ved fuld ledighed over fire måneder.
 • G-dage nedsættes til to dage.
 • Ændring i reglerne om supplerende dagpenge.
 • Afskaffelse af overskydende timer.
 • Højere grad af digitalisering.

Mere info:

Oprettet: 10-05-2016