Nye regler fra 2. januar 2017

Mulighed for at forlænge dagpengeperioden

Dagpengeperioden er fortsat på to år, men har du arbejde (fx vikariater, småjobs mv.) undervejs, kan dagpengeretten forlænges med op til et års ekstra dagpenge. Hver enkelt times arbejde udløser to timers ekstra dagpenge. Fx vil et tre måneders vikariat på fuldtid udløse seks måneders ekstra dagpenge, som kan bruges inden for ni måneder. Muligheden gælder, hvis din dagpengeret udløber fra uge 52/16 og senere.

Du bestemmer selv, om du vil bruge dine optjente arbejdstimer i dagpengeperioden til forlænget dagpengeret – eller gemme dem til genoptjening af en helt ny dagpengeperiode på to år. Du kan dog højest veksle til et års forlængelse, som skal være brugt inden for halvandet år. Arbejdstimer i ledighedsperiode før denne dato kan også medregnes til forlængelse.

Alle medlemmer af Frie Funktionærers får besked, hvis deres dagpengeret er ved at udløbe. Vi oplyser også, hvor mange uger/løntimer, du kan forlænge din dagpengeret med.

Er du omfattet af reglerne om seniorjob (du betaler til efterlønsordningen, og din dagpengeret opbruges mindre end fem år før din efterlønsalder), har du ret til et seniorjob. Du har dog først ret til at påbegynde dit seniorjob, når hele dagpengeperioden inklusive en eventuel forlængelse er opbrugt.

Lavere dimittendsats, hvis du ikke er forsørger

Dagpengesatsen for nyuddannede uden børn sættes ned fra 82 % til 71,5 % af den maksimale dagpengesats. For dimittender uden forsørgerpligt vil udbetalingen være gennemsnitligt 13.150 kr. om måneden før skat (607 kr. pr. dag), og for dimittender med forsørgerpligt i gennemsnit 15.080 kr. om måneden (696 kr. pr. dag).

Du har forsørgerpligt, hvis du har bidragspligt til et barn (eller børn) under 18 år, der opholder sig i Danmark. Er du EU/EØS borger, betragtes du også som forsørger, hvis barnet opholder sig i et EU/EØS land.

De nye regler gælder også, hvis du har aftjent værnepligt eller har været ansat på værnepligtslignende vilkår eller haft kontrakt med forsvaret om frivillig tjeneste.

Dagpenge til dimittender på korte uddannelser

I dag kan nyuddannede kun få dagpengeret, hvis uddannelsen faktisk har varet mindst 18 måneder. Fra 1. januar 2017 kan uddannelser, der er normeret til 18 måneder/3 semestre, men gennemføres på kortere tid, alligevel give ret til dagpenge. Der er dog først dagpengeret, når de 18 måneder er gået, regnet fra uddannelsens start.

Færre grunde til at undgå karantæne

Der bliver færre gyldige grunde til selv at opsige sit arbejde eller afslå et aktiveringstilbud fra Jobcentret uden at få karantæne. Følgende grunde udgår:

  • Passiv rygning.
  • Produktion af krigsmateriel.
  • Fysisk vold.
  • Flere arbejdsforhold.
  • Sammenfald mellem arbejde og bolig.
  • Arbejde, som ikke udbydes som hovedbeskæftigelse.

Seniormedlemskab for folkepensionister

Det er nu muligt at blive i a-kassen, selvom man når folkepensionsalderen. Der sker igennem et særligt seniormedlemskab med hjælp til jobsøgning fra a-kassen som et særligt tilbud i den tredje arbejdsalder. Seniormedlemskabet giver dog ikke ret til andre ydelser efter loven, fx dagpenge eller efterløn. Til gengæld kan man som seniormedlem gøre brug af a-kassens øvrige tilbud om hjælp til jobsøgning og jobsøgningskurser, som a-kassen tilbyder medlemmerne, og ligeledes jobcentret.

Et seniormedlemskab koster et administrationsbidrag (119 kr. om måneden hos Frie Funktionærer), og beløbet er fradragsberettiget. Er du allerede blevet udmeldt på grund af folkepensionsalderen, kan du også genindmelde dig som seniormedlem i a-kassen.