1 uges arbejde - 2 ugers dagpengeret

1 uges arbejde = 2 ugers dagpengeret

Fra januar 2017 indføres en ny mulighed, som kaldes "fleksibel genoptjening af dagpengeret".

I det tidlige 2016 kan dagpengereformen fra 2017 synes langt væk. Men for ledige er det allerede nu vigtigt at vide, at har man arbejdstimer undervejs i sin to-årige dagpengeperiode, kan timerne konverteres til forlængelse af dagpengeperioden i forholdet 1:2.

Den forlængede dagpengeret indføres fra januar 2017:

  • Har man fx haft 1 måneds arbejde, er der optjent to måneders ekstra dagpenge.
  • Den forlængede dagpengeret gælder for ledige, der opbruger dagpengeretten den 2. januar 2017 eller senere, og som ikke har genoptjent retten til en ny to-årige dagpengeperiode.
  • Man kan maksimalt optjene et års ekstra dagpenge.

Den nye mulighed, som kaldes en "fleksibel genoptjening af dagpengeret", forventer partierne bag dagpengereformen vil tilskynde ledige til at tage korvarigt arbejde fx vikartimer og vikariater, hvilket vil bidrage til at mindske antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet.

De nærmere regler for den forlængede dagpengeperiode afventer, hvorvidt lovforlaget om dagpengereformen bliver behandlet i Folketinget.

Oprettet: 22-03-2016