For selvstændige

Driver du selvstændig virksomhed kan du blive medlem af Frie Funktionærers a-kasse.

Du kan blive meldt ind i a-kassen, når du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Herudover forudsætter et medlemskab, at du er under 63 år, har bopæl i Danmark, og at du driver din virksomhed i mere end 30 timer om ugen.

Meld dig ind som selvstændig

  • Skifter du fra en anden a-kasse, beholder du selvfølgelig din anciennitet. Det sker helt automatisk
  • Du kan få op til 18.113 kroner hver måned i dagpenge
Bestil a-kasse

Optjening af dagpengeret som selvstændig

For at du kan optjene dagpengeret som selvstændig, skal dit arbejde i virksomheden være i væsentligt omfang. Det vil sige, at du kan dokumentere, at dit arbejde i virksomheden har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 30 timer pr. uge.

Reglerne for at modtage dagpenge

Du skal lukke din virksomhed for at få dagpenge. Er du ansat i din ægtefælles virksomhed, kan du dog som hovedregel få dagpenge eller efterløn, selvom din ægtefælle fortsætter virksomheden. Det kræver dog, at du ikke længere har nogen form for arbejde i virksomheden.

Du får tre ugers karensperiode. Er din virksomhed gået konkurs, er karensperioden én uge. Karensperiode gælder ikke ved overgang til efterløn.

Allerede medlem af Frie Funktionærers a-kasse?

Er du allerede medlem af Frie Funktionærers a-kasse, behøver du ikke gøre andet end at meddele os, at du har påbegyndt selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, så vi får mulighed for at vejlede dig om dine rettigheder som selvstændig erhvervsdrivende.