Tidligere periode

Her kan du hente papirblanketter fra tidligere periode.

Bemærk: Du mister som udgangspunkt retten til dine dagpenge/efterløn, hvis vi ikke har modtaget dit ydelseskort senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af udbetalingsmåneden.

Husk, at du skal udfylde kortet for alle dage i måneden. Det gælder også, selvom du måske ikke har været ledig/skal have efterløn hele måneden. 

Læs mere i vejledningen på kortet.     

Ydelseskort 08/18: