Udbetalingskalender

En udbetalingsperiode er enten på 4 eller 5 uger (fra næstsidste søndag i en måned til næstsidste søndag i næste måned).

Din efterløn vil normalt være til rådighed på din NemKonto fredagen i ugen efter periodeudløb.

Vi sender automatisk en SMS eller e-mail til dig, når din udbetalingsoversigt ligger klar. 

Inden a-kassen må udbetale efterløn mv., skal der trækkes skat (jf. dine almindelige skatteoplysninger).

Udbetalingskalender 2017

Dagpenge, efterløn m.v. udbetales for følgende perioder:

MånedUgerPeriodeAntal ugerStart indtastning i TastSelv
Januar 51-03 19.12.16 - 22.01.17 5 22.01.17, kl. 08.00
Februar 04-07 23.01.17 - 19.02.17 4 19.02.17, kl. 08.00
Marts 08-11 20.02.17 - 19.03.17 4 19.03.17, k. 08.00
April 12-16 20.03.17 - 23.04.17 5 23.04.17, kl. 08.00
Maj 17-21 24.04.17 - 28.05.17 5 28.05.17, kl. 08.00
Juni 22-26 29.05.17 - 30.06.17 5 27.06.17, kl. 08.00

e-Skattekort

Papirskattekortet er afskaffet og afløst af eSkattekortet - det elektroniske skattekort, som a-kassen henter direkte hos SKAT. 

Du skal derfor ikke sende dit papirskattekort (hverken hovedskattekort, frikort eller bikort) til a-kassen, heller ikke hvis du får ændret dit skattekort. 

Alle skatteoplysninger bliver hentet elektronisk og løbende hos SKAT før hver udbetaling. 

Der sker ikke fradrag for arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge og øvrige ydelser fra a-kassen. 

Dagpengene fratrækkes kr. 1,34 pr. udbetalt time i ATP-bidrag. 

Men før vi kan udbetale dagpenge, skal følgende være opfyldt:

  1. A-kassen skal have modtaget alle nødvendige oplysninger og udfyldte blanketter.
  2. Arbejdsgiverens betaling af de første 3 ledighedsdage (G-dage) skal bruges først.
  3. Eventuelle overskydende timer skal være afviklet.
  4. Eventuelle karantænetimer skal være afviklet.

Dagpenge for mindre end 7,4 timer i en uge bortfalder.