Hvad kan jeg få i dagpenge?

Dagpenge udbetales månedsvis bagud med op til 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede.

 Max. dagpengesatser fra 1. januar 2018 Månedssats Timesats
Fuldtidsforsikret 18.633 116,22
Deltidsforsikret 12.422 95,55
Nyuddannet - fuldtid (for forsørger - 82 %) 15.279 95,30
Nyuddannet - fuldtid (ikke forsørger - 71,5 %) 13.323

83,10

Nyuddannet - deltid (for forsørger - 82 %) 10.186

78,35

Nyuddannet - deltid (ikke forsørger - 71,5 %)
8.882

68,32

Selvstændig (max. sats) 18.633

116,22

Selvstændig (min. sats) 12.422

95,55

Er du under 25 år og uden uddannelse, kan din sats efter seks måneders ledighed blive sat ned til halv sats (9.316 kr. pr. måned). Kontakt Frie Funktionærers a-kasse for nærmere vejledning. 

Alle månedsbeløb er før skat. Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag (8 %) af dagpenge og andre udbetalinger fra a-kassen.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Dagpengesatsen beregnes ud af de 12 bedste af de seneste 24 måneders lønindtægt. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Som fuldtidsforsikret skal du opnå en indtægt på 22.507 kr. pr. måned, for at få højeste månedssats. Er du deltidsforsikret, skal du opnå en gennemsnitlig indtægt på 15.005 kr. for den maksimale sats.

Når først du har fået beregnet din sats, gælder denne, så længe du er ledig. Først når du har optjent en 2-årig dagpengeret, skal din dagpengesats beregnes på ny.

Dagpengesats nyuddannede

Som nyuddannet får du dagpenge med en særlig dimittendsats på enten 82 % af den maksimale dagpengesats, hvis du er forsøger, og 71,5 % for ikke-forsøgere.

Du kan få beregnet en individuel sats, når der er gået seks måneder fra den dag, hvor du fik ret til dagpenge. Det kræver, at du har tre måneders indtægt indberettet i indkomstregisteret, efter du fik dagpengeret. Det gælder dog kun, hvis det giver dig en højere sats end dimittendsatsen. 

Dagpengeberegner

Brug beregneren til at se, hvad du får i dagpenge. Du kan også se, hvor meget du kan få oveni dagpenge, hvis du tegner lønsikring hos Frie Funktionærer. Beregningen er kun vejledende. 

Hvor meget kan jeg få, hvis jeg bliver ledig?

Beregn nedenfor hvor meget du kan få, hvis du bliver ledig. Beregningen er vejledende
1
Din løn før skat
pr. måned
2
Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Beregn hvor meget du kan få

Din dækning ved arbejdsløshed

Deltid Fuldtid
Dagpenge - -
Lønsikring - -
I alt pr. md. før skat - -
Du betaler
A-kassekontingent - -
Lønsikringspræmie - -
I alt pr. md. før skat - -
I alt pr. md. efter skat - -