Kviksvar

Hvad er efterlønssatsen?


Fleksibel efterløn:

Overgang inden 2 år m/efterlønsbeviskr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (91%) 742 3.710
Deltid (91%) 494 2.470

 

Overgang tidligst, når 2-års-reglen er opfyldtkr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (100%) 815 4.075
Deltid (100%) 543 2.715

 

Fradrag for pensionsformue:

Bundfradragkr. i 2014
Efterlønsbevis eller efterløn fra 2014 14.700


Skattefri præmie:

Medlemstypekr. pr. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 12.714
Deltidsforsikrede medlemmer og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 8.471


Omregningssats pr. 6. januar 2014:

217,03 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.